مطالب مرتبط با : 2004

Wiki Movie
ژانر :
کارگردان : | |
یک پسر جوان دبیرستانی که دختری دست رد به قلب او زده، میخواهد همراه با دوستانش به اروپا سفر کند و…
Dumped by his girlfriend, a high school grad decides to embark on an overseas adventure in Europe with his friends.
Wiki Movie
Wiki Movie
کیفیت : | |
مدت زمان : 2 ساعت و 22 دقیقه دقیقه
رده سنی :
کارگردان :
هری سومین سال را در مدرسه هاگوارتز سپری می کند و مشکلات جدیدی در انتظار او هستند. قاتل محکوم، سیریوس بلک از زندان جادوگران گریخته است و اکنون به دنبال[...]
Harry Potter, Ron and Hermione return to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry for their third year of study, where they delve into the mystery s[...]
Wiki Movie
Wiki Movie
ژانر : |
کیفیت : | |
مدت زمان : 1 ساعت و 44 دقیقه دقیقه
رده سنی :
کارگردان :
ستارگان : | |
رابطه بین دو زوج متفاوت، زمانی که مرد زوج اول، زن زوج دیگر را ملاقات می کند، پیچیده و کمی فریب کارانه می شود و...
The relationships of two couples become complicated and deceitful when the man from one couple meets the woman of the other.
Wiki Movie
Wiki Movie
کیفیت :
مدت زمان : 100 دقیقه دقیقه
کشور :
کارگردان :
شان، شوهر آنا موقع دویدن در پارک مرکزی سکته می کند و می میرد. پس از گذشت ده سال، در جریان یک مهمانی خانوادگی ناگهان سرو کله ی پسرکی ده ساله پیدا می شو[...]
Wiki Movie