مطالب مرتبط با : 1080

Wiki Movie
کیفیت : |
مدت زمان : 2 ساعت و 4 دقیقه دقیقه
رده سنی :
کارگردان :
ستارگان : | |
در سال 1795 تولید و خرید و فروش شمش نقره در کره یک تجارت پرسود محسوب میشود. بازرس کی ماموریت دارد اسناد ساخت نقره تقلبی را یافته و از بین ببرد…
Joseon's top detective Kim Min attempts to track down those responsible for circulating massive amounts of counterfeit silver bullion in Joseon. He al[...]
Wiki Movie