مطالب مرتبط با : Hiroyuki Sanada

Wiki Movie
کیفیت : | |
رده سنی :
ستارگان : | |
داستان یک کشتی اسرار‌آمیز متروکه که در نزدیکی یک روستای ماهی‌گیری رها شده. حالا ارباب یوشی توراناگا به اسراری پی می‌برد که ممکن است معادله جنگ را تغیی[...]
When a mysterious European ship is found marooned in a nearby fishing village, Lord Yoshii Toranaga discovers secrets that could tip the scales of pow[...]
Wiki Movie