مطالب مرتبط با : Jared Harris

Wiki Movie
ستارگان : | |
گروهی از تبعیدیان برای نجات بشر سفری آغاز و به دنبال سقوط «امپراطوری کهکشانی» تمدن را بازسازی می‌کنند. "جرد هریس" نقش «هاری سلدون» را بازی خواهد کرد، [...]
A complex saga of humans scattered on planets throughout the galaxy all living under the rule of the Galactic Empire.
Wiki Movie