مطالب مرتبط با : María Valverde

Wiki Movie
کیفیت : | |
مدت زمان : 1 ساعت و 58 دقیقه دقیقه
رده سنی :
کارگردان :
داستان فیلم در مورد دختر و پسر جوان است که هرکدام متعلق به دنیای متفاوتی هستند، و عاشق یکدیگر شده اند…
A privileged woman and a reckless man fall in love despite their different social classes.
Wiki Movie
Wiki Movie
ژانر : |
کیفیت : | |
مدت زمان : 122 دقیقه دقیقه
کشور :
کارگردان :
داستان فیلم در مورد دختر و پسر جوان است که هرکدام متعلق به دنیای متفاوتی هستند، و عاشق یکدیگر شده اند…
Wiki Movie