مطالب مرتبط با : Natalie Portman

Wiki Movie
کیفیت : | |
مدت زمان : 1 ساعت و 58 دقیقه دقیقه
رده سنی :
کارگردان :
ثور از والکری، کورگ و دوست سابق جین فاستر کمک می گیرد تا با گور قصاب، که قصد دارد خدایان را منقرض کند، مبارزه کند.
Thor enlists the help of Valkyrie, Korg and ex-girlfriend Jane Foster to fight Gorr the God Butcher, who intends to make the gods extinct.
Wiki Movie
Wiki Movie
کیفیت : | |
مدت زمان : 2 ساعت و 12 دقیقه دقیقه
رده سنی :
کارگردان :
در آینده‌ی دور، «ایوی هاموند»، یک شهروند ساده در پادشاهی فاشیست و مستبد «نورث‌فایر» است، اما دیری نمی‌پاید که او به همراه یک مبارز مدنی مرموز که به وا[...]
In a future British dystopian society, a shadowy freedom fighter, known only by the alias of
Wiki Movie
Wiki Movie
ژانر : |
کیفیت : | |
مدت زمان : 1 ساعت و 44 دقیقه دقیقه
رده سنی :
کارگردان :
ستارگان : | |
رابطه بین دو زوج متفاوت، زمانی که مرد زوج اول، زن زوج دیگر را ملاقات می کند، پیچیده و کمی فریب کارانه می شود و...
The relationships of two couples become complicated and deceitful when the man from one couple meets the woman of the other.
Wiki Movie