مطالب مرتبط با : Alexander Payne

Wiki Movie
ژانر :
کیفیت : | |
مدت زمان : 2 ساعت و 5 دقیقه دقیقه
کارگردان :
«وارن اشمیت»، در شصت و شش سالگی، پس از سال ها کار بیمه، تازه بازنشسته شده ولی رفته رفته به این نتیجه می رسد که دوران بازنشستگی، آن دوران ایده آلی نیست[...]
A recently retired man embarks on a journey to his estranged daughter's wedding, only to discover more about himself and life than he ever expected.
Wiki Movie